Comparison of OFFICE DESK COMPUTER DESK and FT 25 Banquet Table W1200 X L600 X H760 - Which is better?


OFFICE DESK COMPUTER DESK OFFICE DESK COMPUTER DESK  image FT 25 Banquet Table W1200 X... FT 25 Banquet Table W1200 X L600 X H760 image

Price

OFFICE DESK COMPUTER DESK
RM990.00 Buy now

FT 25 Banquet Table W1200 X...
RM79.00 Buy now

Rating

OFFICE DESK COMPUTER DESK

3.3 Average

55 Rating


FT 25 Banquet Table W1200 X...

5.0 Average

2 Rating

Reviews

OFFICE DESK COMPUTER DESK

ไม้บางมาก ที่วางของข้างล่างไม่มีเหล็กรอง เป็นไม้ยึดกันเอง วางของมากไม่ได้จะหัก เผลอเหยียบรับรองหัก น่าจะใช้ได้ระยะสั้น
by Lazada Customer on 2018-12-04


โฆษณาความกว้าง 50cm ซื้อมาวัดจริงได้ 45cm หลอกลวงเต็มๆ
by Lazada Customer on 2018-11-24


รู้สึกแย่มากๆๆๆ เหล็กเส้นเล็กมาก ไม่ตรงกับรูปภาพเลย แย่ๆ
by Kurumi K. on 2018-11-20


สินค้าที่ได้บอบบางมาก ไม่เหมือนในรูป ของที่ได้ เหล็กขาตั้ง บางกว่าในรูปเท่านึง ถือว่าแย่มากที่ค้าขายแบบนี้ เราดูรูปสินค้าเพื่อตัดสินใจ แต่คุณมาทำแบบนี้เหมือนจงใจหลอกลวง
by Lazada Customer on 2018-11-08


สินค้ารวมๆโอเคดี แต่ติดว่ามีปัญหากับคอลเซ็นเตอร์ ไม่มีการโทรนัดล่วงหน้าว่าของจะมาส่ง คนส่งโทรหาผมไม่ได้รับสายเดียวประมาณ 5 นาทีผมโทรกลับหาคอลเซ็นเตอร์เขาบอกว่าคนส่งออกมาแล้วให้รอรับของวันอื่นจะนัดอีกที พูดแบบปัดๆไป ผมจึงโทรหาคนส่งของเขาบอกยังอยู่ในซอย ให้รับของได้เลย
by GolFz S. on 2018-09-30

FT 25 Banquet Table W1200 X...

OFFICE DESK COMPUTER DESK

FT 25 Banquet Table W1200 X L600 X H760

Average price

RM990.00 Buy now

RM79.00 Buy now

Average rating

3.3 Average

55 Rating

5.0 Average

2 Rating


Buy Generic Home Office Desks on Lazada Buy VS Home Office Desks on Lazada

Reviews

ไม้บางมาก ที่วางของข้างล่างไม่มีเหล็กรอง เป็นไม้ยึดกันเอง วางของมากไม่ได้จะหัก เผลอเหยียบรับรองหัก น่าจะใช้ได้ระยะสั้น
by Lazada Customer on 2018-12-04


โฆษณาความกว้าง 50cm ซื้อมาวัดจริงได้ 45cm หลอกลวงเต็มๆ
by Lazada Customer on 2018-11-24


รู้สึกแย่มากๆๆๆ เหล็กเส้นเล็กมาก ไม่ตรงกับรูปภาพเลย แย่ๆ
by Kurumi K. on 2018-11-20


สินค้าที่ได้บอบบางมาก ไม่เหมือนในรูป ของที่ได้ เหล็กขาตั้ง บางกว่าในรูปเท่านึง ถือว่าแย่มากที่ค้าขายแบบนี้ เราดูรูปสินค้าเพื่อตัดสินใจ แต่คุณมาทำแบบนี้เหมือนจงใจหลอกลวง
by Lazada Customer on 2018-11-08


สินค้ารวมๆโอเคดี แต่ติดว่ามีปัญหากับคอลเซ็นเตอร์ ไม่มีการโทรนัดล่วงหน้าว่าของจะมาส่ง คนส่งโทรหาผมไม่ได้รับสายเดียวประมาณ 5 นาทีผมโทรกลับหาคอลเซ็นเตอร์เขาบอกว่าคนส่งออกมาแล้วให้รอรับของวันอื่นจะนัดอีกที พูดแบบปัดๆไป ผมจึงโทรหาคนส่งของเขาบอกยังอยู่ในซอย ให้รับของได้เลย
by GolFz S. on 2018-09-30